Plastifiyanlar

PVC, polimer molekülerinin eklenmesi ile oluşan (molekül parçalarının bir kaybı olmadan) bir termoplastik olup, yapısı rijid iken plastifiyanın ilavesi durumunda genişler. O, 80 º C and 140 ° C arasında eriyen ve bozunan, kuru beyaz toz veya plastisol denen pasta şeklinde bulunur.”HCRijid PVC’den yumuşak uygulamaya geçiş plastifiyanla olur. Seçilen plastifiyanlar PVC ile uyumlu olmalıdır. Plastifiye etme gücüne, dozajına, karakterine bağlı olarak, düşük uçuculukta, düşük migrasyon ve düşük çözünme özelliklerine sahip olmalıdır. Biz plastifiyanı, en az 300 molekül ağırlığına sahip, PVC ile bütünleşmiş, esnekliğini artıran düşük uçuculukta inert çözücü olarak tanımlayabiliriz.

* Epoksi Edilmiş Plastifiyanlar: Bunlar ikincil plastifiyan olarak kabul edilirler ve dozajları formül içinde küçüktür. Öncelikle ısı stabilitesi sonra da ışık etkisini ve asit oluşumunu engelleme görevi vardır. Hem rijid hem de esnek PVC uygulamalarında etkilidir. Epoksi soya yağı, ikincil plastifiyan özelliğinin yanında aynı zamanda PVC ve diğer termoplastik kloridler üzerinde stabilizan görevi de yapar. Epoksi soya yağı, güneş ışığına ve ısıya karşı stabilite verir. Uçucu değildir, hidrokarbonlar ve suya karşı çözünme konusunda iyi direnç gösterir. Epolsi soya yağı, diğer ana plastifiyanlar ve polimerik plastifiyanlarla optimum maliyet elde etmek üzere karıştırılabilir. Asit gruplarına karşı dayanıklı olduğu için, proses esnasınadi asit oluşumuna duvar oluşturur. Epoksi soya yağı, kalender ve ekstrüzyon sistemlerinde iç kaydırıcı etkisi yaratarak karışımın akıcılığını artırır. PVC için kullanılan stabilizanlarla beraber kullanıldığında onların özelliklerini artırır ve stabilizan maliyeti düşürmeye yarar. Bu hem rijid hem de esnek PVC uygulamaları için geçerlidir. Epoksi soya yağı, çok iyi bir iç kaydırıcı ve pigment dağıtıcıdır. Epoksi soya yağı, non-toksik bir ürün olup, Avrupa Birliği’nin 88640-2002/72/EEC ve FDA’nın 175.300, 175.105, 175.723, 181.22 ve 181.27 nolu dirktifleriyle gıda ile temas edebilir. Epoksi soya yağı, PVC ve diğer termoplastik kloridler için, geri dönüşüm endüstrilerinde plastifiyan ve stabilizan olarak da kullanılır.

* Monomerik Plastifiyanlar: Bunlar ana (birincil) plastifiyan olarak kabul edilirler ve dozajları formül içinde fazladır. Molekül ağırlıkları yaklaşık olarak 300 olup, üründe gerekli esnekliği sağlarlar. DOP,DIDP,DINP,DOA,DOS,TMO gibi birçok Monomerik plastifiyan vardır. TMO bir Monomerik plastifiyan olup, PVC ve diğer termoplastik kloridlerin . 105 ºC ısıya dayanması ve son derece düşük uçuculuk gerektiren durumlar için kullanılır. TMO yüksek kaynama noktalı ve molekül ağırlıklıdır.Böylelikle son derecede düşük uçuculuk sağlanır, bitmiş üründe migrasyon ve çözünme olmaz. TMO sulu ajanlara mükemmel derecede direnç gösterse de yağlara ve hidrokarbonlara karşı direnç aynı değildir. Bu durumda Polimerik plastifiyanlarla karıştırılması önerilir. TMO yüksek kaynama noktalı bir plastifiyan olup, düşük sıcaklık gerektiren uygulamalar için de idealdir. Dolayısı ile, ısıyla bozunmaya karşı çok geniş bir aralıkta kullanılabilir. Ayrıca TMO kimyasallara ve dış ajanlara karşı çok stabildir. Işık etkisiyle sararma yapmaz. TMO yüksek dielektrik direncine sahip olduğundan 105 ºC’lik kabloda kullanılmak üzere PVC elektrik izolasyon kompaundu yapımı için ideal bir plastifiyandir. TMO, Polimerik plastifiyanları tamamlayıcı, bazen de DOS’un yerine geçebilen bir plastifiyandır.

* Polimerik Plastifiyanlar: Bunlar da birincil plastifiyan olarak görülür ve formülasyona çok miktarda girilir. Molekül ağırlıkları 1000 ve 8000 arasındadır. Sağladıkları esneklik miktarı zaman içindeki kalıcılık ve viskozite gibi karakteristik özelliklerine bağlıdır..Polimerik plastifiyanlar adipik asit ve glikollerin türevidir ve şu önemli özelliklere sahiptirler; direnç sahibi, uçucu olmayan, migrasyon oluşturmayan ve çözünmeyen. Polimerik plastifiyanlar son ürünün raf ömrünü iyileştirir. Akış yağlarına, alkollere, yağlara ve suya karşı çok dirençli olmasına rağmen alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve eritici kloridlere karşı yereli değildir. Düşük hava sıcaklıklarında bazen kullanım zorluğu gösterebilirler. Polimerik plastifiyanlar uygun maliyet elde etmek için diğer Monomerik plastifiyanlarla karıştırılabilir. Polimerik plastifiyanlar ısıya ve güneş ışığına karşı stabilite sağlamak üzere Epoksi soya yağına ihtiyaç duyarlar. Polimerik plastifiyanlar, düşük sıcaklıklarda çok iyi esneklik sağlamanın yanında yüksek sıcaklıklardaki bozunmalara karşı da çok iyi direnç gösterirler.

* Ftalatsız Plastifiyanlar: Ftalatlar plasticler için kullanılan başlıca plastifiyanlardır. Bunlar plastiğin yumuşaklığını, esnekliğini ve daha iyi işlenmesini artırırlar. Plastifiye edilmiş ürünler %35’ten fazla plastifiyan içerirler. Ftalatlar, Yarı Uçucu Organik Kompaundlar gruunda anılırlar. Plastifiyanlar kimyasal olarak bağımlı olmadıklarından üründen yavaşça uçarlar. En bilinen ftalatlar DIDP (Di-isodesil ftalat), DINP (Di-isononil ftalat), DEHP (Di(2-etilheksil)ftalat), DBP (Di-butil ftalat), BBP (Benzil butil ftalat) ve diğerleridir.

DEHP en çok kullanılan plastifiyandı. Genetik hasar verme riski nedeniyle DINP ve DIDP ile yer değiştirmeye başlamıştır. DEHP ve DBP’nin her ikisi de ‘kanser yapabilir ürün’ listesine eklenmiştir. Ftalatların çevreye ve insan sağlığına etkileri konusunda birçok tartışmalı görüş vardır. Ftalatlar, genetik bozunma riski içererdiğinden kansere yol açabilir. İnsanlar ftalatları vücutlarına gıdalar, hava ve ciltleri aracılığı ile alırlar. Ftalat içeren oyuncak ve bebek malzemeleri ağızla temas edeceğinden özellikle çocuklar için çok tehlikelidir. Zira bunlar direct olarak vücutlarına yerleşecektir. Kan torbalarındaki ve hortumlarındaki ftalatlar doğruca kan akımına nüfuz eder. Ayrıca gıda ambalajındaki ftalatlar insan vücuduna geçer. Ftalatlar yer altı suları gibi çevresel konularda da tesbit edilmiştir. DEHP ve çoğunlukla BBP ve DBP çevresel bakımdan tehlikeli madde kategorisinde yer almaktadır. Üretimde kullanılan ftalatın yüzde biri çevreyi mahvedecektir.

Farkim PVC uygulamaları için Ftalatsız plastifiyanlar satar. Bunların performansı orto-ftalat plastifiyanlar ile aynı veya daha iyidir. Ftalatsız plastifiyanlar, mükemmel düşük sıcaklık esnekliği, sabunlu suya karşı çözünme direnci ve mükemmel migrasyon oluşturmama özelliği sağlarlar. Ftalatsız plastifiyanların plastisol uygulamalarındaki kullanımlarında düşük başlangıç viskozitesi ve viskozitenin korunması sonuçları elde edilir. Uygulama alanları, şişe kapakları ve kilitleri, kaplamalar, bez üstü kaplamalar, elektrik bağlantıları, esnek filmler, medikal parçalar, asfalt işaretleme kompaundları, levha, yer döşemeleri, oyuncaklar, trafik konileri, vinil kompaund üretimi, vinil eldivenler, vinil ürünler, vinil su tutucular, yürüme paspasları v.b. şeklindedir.