Stabilizanlar

Stabilizanlar, işleme esnasında PVC’ye ısı stabilitesi verir ve gerekli dayanıklıkta bitmiş ürün elde edilmesini sağlarlar. Ürünlerimiz suni deri ve telekominikasyon sektörlerinde olduğu kadar inşaat ve yapı endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar ayrıca yarı rijid ve plastifiye edilmiş PVC uygulamalarında, şeffaf ambalaj filmi ve levhaları, yer döşemesi, kaplı kumaş ve otomotiv parçaları üretiminde de sıklıkla kullanılırlar

organo-kalay-stabilizanlar√ ORGANO KALAY STABİLİZANLAR

Organo kalay stabilizanlar yüksek etkinlik ve şeffaflığın istenildiği durumlar için kullanılan çok bilinen stabilizanlardır. Kalay stabilizörler günümüzdeki tüm PVC çeşitleriyle (süspansiyon, emülsiyon, kütle) PVC’nin rijid ve plastifiye edilmiş uygulamalarında kullanılır.

Organo kalay stabilizanlarda mutlaka Metil, Butil veya Oktil grupları vardır.Organo kalay merkaptidler sülfür içeren ürünlerdir.Düşük dozajlarda dahi çok etkili ısı stabilanlarıdır.Kalay maleatlar kükürt içermeyen organo kalay karboksilatlar olup, proses esnasında kalay merkaptidlerden daha az etkili olmasına rağmen, dış cephe uygulamalarında bitmiş ürünler için ışık ve hava etkisine mükemmel direnç istenmesi durumlarına önerilir.

Organo Metil kalay stabilizanlar, dünyada gıda ambalajı ve içme suyu boruları üretimleri için onaylanmıştır. Ayrıca geleneksel olarak, ilaç ve gıda ambalajında kullanılmak üzere termoform uygulanacak non-toksik rijid levha üretiminde de yaygın şekilde kullanılır.

Metil kalay stabilizanlar, ambalaj malzemelerinde kristal şeffaflığın, uzun süre ısı stabilitesinin ve mükemmel başlangıç renginin sağlanmasında çok etkilidir. Ayrıca şeffaf rijid levha ve profillerin ışık ve hava koşullarına yüksek derecede direnç göstermesini sağlarlar.

oto√ SIVI METAL KARIŞTIRILMIŞ STABİLİZANLAR

Sıvı metal karıştırılmış stabilizanlar, geleneksel olarak pasta veya sıvı formda olurlar. Zamanla daha etkili olan solventsiz ve katı formlarla yer değiştirmektedir.

Sıvı metal karıştırılmış stabilizanlar yaygın olarak sıvı plastifiyan dozajlama sistemleri ile kullanım ve entegrasyon kolaylığı nedeniyle plastifiye edilmiş PVC uygulamalarında kullanılmaktadır. Sıvı Baryum-Çinko ve Kalsiyum-Çinko sistemleri başlıca yarı rijid kalenderlenmiş film ve levha üretiminde kullanılır. Non-toksik Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar geleneksel olarak gıda teması gerektiren ve medikal uygulamalar için uygundur.

Giderek Sıvı metal karıştırılmış stabilizanlar kullanılarak yapılan uygulamalar iç hava kalitesi yasal denetimine tabii olmaktadır: Sıvı metal karıştırılmış stabilizanların düşük kokulu, düşük uçuculuklu, düşük fenol ve solventsiz olması, döşeme, duvar kaplama ve otomobil gösterge paneli gibi iç cephe döşeme malzemeleri için çok önemlidir

pvc√ KALSİYUM-ÇİNKO STABİLİZANLAR

Kalsiyum-Çinko stabilizanlar, rijid ve esnek PVC ürünlerin üretiminde, diğer bilinen ağır metal bazlı stabilizanlarla etkili olarak yer değşitirebilir ve rekabet edebilir. PVC sektöründe trend, ağır metal stabilizanların sona erdirilmesi yönündedir.Bu gönüllü tedbirler ve sürdürülebilir büyüme için yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. REACH direktifleri buna bir örnektir. 2010 yılında ‘Gönüllü Taahhüt’ ile Avrupa’da PVC endüstrisinde Kurşun bazlı stabilizanların kullanımı en geç 2015 yılında yasaklamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Kalsiyum-Çinko sistem çözümleri dünyada tercih edilir hale gelmiştir. Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar, uygun işleme koşullarını sağlayacak yüksek ısı stabilitesine ve kaydırıcılığa sahip olmak üzere, Kalsiyum ve Çinko sabunlarının organik ve inorganik yardımcı stabilizanlarla kombinasyonundan elde edilirler. Bu kompaundlar tek malzemeler ile karşılaştırıldığında artırılmış etkileri ile daha sinerjik olmaktadırlar.