Farkim

Kurşun Bazlı Stabilizanlar

Çeşitli bitmiş ürün ve uygulamalar için geniş bir aralıkta değişik performans ve özellikte ürünler mevcuttur. PVC tek başına işlenemez. Bunu çözebilmek için PVC’ye, stabilizanlar, kaydırıcılar, plastifiyanlar, dolgular ve boyalar gibi katkı malzemeleri ilave edilir. Stabilizanlar, katkı malzemeleri içerisinde ısı stabilitesi ve bazı durumlarda kaydırıcılık sağladığı için, PVC prosesinin ve bitmiş ürünün performansı açısından oldukça önemlidir.

Biz, çeşitli PVC uygulamalarında kullanılan farklı özellikte kurşun bazlı stabilizanlar sağlayabiliriz. Şu anda Kurşun stabilizanlar en yaygın olarak rijid PVC uygulamalarında ve bazı esnek PVC uygulamalarında kullanılmaktadır.