Farkim

Polimerik Pasltifiyanlar

Bunlar da birincil plastifiyan olarak görülür ve formülasyona çok miktarda girilir. Molekül ağırlıkları 1000 ve 8000 arasındadır. Sağladıkları esneklik miktarı zaman içindeki kalıcılık ve viskozite gibi karakteristik özelliklerine bağlıdır..Polimerik plastifiyanlar adipik asit ve glikollerin türevidir ve şu önemli özelliklere sahiptirler; direnç sahibi, uçucu olmayan, migrasyon oluşturmayan ve çözünmeyen. Polimerik plastifiyanlar son ürünün raf ömrünü iyileştirir. Akış yağlarına, alkollere, yağlara ve suya karşı çok dirençli olmasına rağmen alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve eritici kloridlere karşı yereli değildir. Düşük hava sıcaklıklarında bazen kullanım zorluğu gösterebilirler. Polimerik plastifiyanlar uygun maliyet elde etmek için diğer Monomerik plastifiyanlarla karıştırılabilir. Polimerik plastifiyanlar ısıya ve güneş ışığına karşı stabilite sağlamak üzere Epoksi soya yağına ihtiyaç duyarlar. Polimerik plastifiyanlar, düşük sıcaklıklarda çok iyi esneklik sağlamanın yanında yüksek sıcaklıklardaki bozunmalara karşı da çok iyi direnç gösterirler.