Kalsiyum-Çinko stabilizanlar, rijid ve esnek PVC ürünlerin üretiminde, diğer bilinen ağır metal bazlı stabilizanlarla etkili olarak yer değşitirebilir ve rekabet edebilir. PVC sektöründe trend, ağır metal stabilizanların sona erdirilmesi yönündedir.Bu gönüllü tedbirler ve sürdürülebilir büyüme için yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. REACH direktifleri buna bir örnektir. 2010 yılında ‘Gönüllü Taahhüt’ ile Avrupa’da PVC endüstrisinde Kurşun bazlı stabilizanların kullanımı en geç 2015 yılında yasaklamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Kalsiyum-Çinko sistem çözümleri dünyada tercih edilir hale gelmiştir. Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar, uygun işleme koşullarını sağlayacak yüksek ısı stabilitesine ve kaydırıcılığa sahip olmak üzere, Kalsiyum ve Çinko sabunlarının organik ve inorganik yardımcı stabilizanlarla kombinasyonundan elde edilirler. Bu kompaundlar tek malzemeler ile karşılaştırıldığında artırılmış etkileri ile daha sinerjik olmaktadırlar.

Gösterilen sonuç sayısı: 3