Farkim

Epoksi Soya Yağı

Bunlar ikincil plastifiyan olarak kabul edilirler ve dozajları formül içinde küçüktür. Öncelikle ısı stabilitesi sonra da ışık etkisini ve asit oluşumunu engelleme görevi vardır. Hem rijid hem de esnek PVC uygulamalarında etkilidir. Epoksi soya yağı, ikincil plastifiyan özelliğinin yanında aynı zamanda PVC ve diğer termoplastik kloridler üzerinde stabilizan görevi de yapar. Epoksi soya yağı, güneş ışığına ve ısıya karşı stabilite verir. Uçucu değildir, hidrokarbonlar ve suya karşı çözünme konusunda iyi direnç gösterir. Epolsi soya yağı, diğer ana plastifiyanlar ve polimerik plastifiyanlarla optimum maliyet elde etmek üzere karıştırılabilir. Asit gruplarına karşı dayanıklı olduğu için, proses esnasınadi asit oluşumuna duvar oluşturur.  Epoksi soya yağı, kalender ve ekstrüzyon sistemlerinde iç kaydırıcı etkisi yaratarak karışımın akıcılığını artırır. PVC için kullanılan stabilizanlarla beraber kullanıldığında onların özelliklerini artırır ve stabilizan maliyeti düşürmeye yarar. Bu hem rijid hem de esnek PVC uygulamaları için geçerlidir. Epoksi soya yağı, çok iyi bir iç kaydırıcı ve pigment dağıtıcıdır. Epoksi soya yağı, non-toksik bir ürün olup, Avrupa Birliği’nin 88640-2002/72/EEC ve FDA’nın 175.300, 175.105, 175.723, 181.22 ve 181.27 nolu dirktifleriyle gıda ile temas edebilir. Epoksi soya yağı, PVC ve diğer termoplastik kloridler için, geri dönüşüm endüstrilerinde plastifiyan ve stabilizan olarak da kullanılır.

Category