Farkim

Yağ Asit Esterleri (İç ve Dış Kaydırıcılar)

Yağ asit esterleri (İç ve Dış Kaydırıcılar)

Ester kaydırıcılar, yağ asidi ile bir alkolün reaksiyonundan elde edilirler. Biz sıvı ve katı olmak üzere iki farklı çeşit Ester kaydırıcılar önerebiliriz. Her Ester kaydırıcı yağ asidi ve alkolün değişik bileşiminden oluşmaktadır. Böylece biz değişik uygulamalar için özel kaydırıcılar önerebiliriz.